Μέτρηση περιφερειών

Μέτρηση περιφερειών με μεζούρα SECA .
(Μέση, κοιλιάς, γλουτών, μηρού, βραχίονα)
Μέτρηση απώλειας πόντων ή μυϊκής ανάπτυξης σε αθλούμενους.